Arxiu diari 13 de Març de 2019

Peralvostreservei

Especialment per a TARRAGONINS

Aquesta entrada serà per posar tota mena de informació o imatge que ens hageu enviat.

Peralvostreservei

Qui som?

Som un grup d’alumnes residents a Tarragona de fa molts anys.

Qui explicarem?

Aquesta web està feta per a persones que volen conèixer millor Tarragona o que volen viure en aquesta ciutat. Llavors tornem a la pregunta d’abans, explicarem tot el que estigui relacionat amb Tarragona i tota la informació que ens envieu que nosaltres vegem interessada i és important posar-la.

On trèiem la informació

Com ja he dit la informació que posarem serà la que ens envieu o sinó tota aquella que nosaltres tenim de investigacions o visites a diferents llocs.